Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

NİHAYET, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TOPLU MÜCADE

Kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi yönündeki Başbakanlık genelgesi doğrultusunda sorumlu kuruluşlar çalışmalarını planladı. Genelge doğrultusunda koordinasyon görevini yürüten Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM), sorumlu kuruluşların yapacakları faaliyetleri rapor haline getirdi.


Rapora göre, KSSGM “Kadınlara Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” kuracak. Komitede, ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler yer alacak. 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması” projesini de yürüten KSSGM, kadına karşı aile içi şiddetin niteliksel ve niceliksel sebeplerini araştıracak. Elde edilen bulgular kapsamında, ''Ulusal Eylem Planı'' geliştirilecek ve değişimleri izlemek üzere bir veri tabanı oluşturulacak. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının aile içi şiddetle mücadele kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla hizmet modelleri, çeşitli bilinçlendirme ve hizmet içi eğitim program modülleri geliştirilecek.


Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, şiddete uğrayan, boşanan, özürlü bireye sahip ailelere yönelik ''Anne-Baba Okulu Geliştirme Projesi'' yürütecek. Özellikle dezavantajlı ailelere eğitim desteği sağlamasını hedefleyen proje kapsamında, Türk ailesinin aile eğitimi konusundaki ihtiyaçları, beklentileri ve önerileri belirlenecek. Ayrıca, anne-baba okulu eğitiminin internet üzerinden de uygulanması için çalışmalar yapılacak.


KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI HAVUZDA TOPLANACAK
Adalet Bakanlığı’nca yürütülecek çalışmalar kapsamında, kadın ve çocuk hakları, kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet konularındaki eğitim faaliyetlerine hakim ve savcıların katılımı sağlanacak.
''Ulusal yargı ağı projesi'' kapsamında, Türkiye'deki töre ve namus cinayetleri ile kadına yönelik şiddet olayları, günlük olarak bir havuzda toplanacak. Böylece, tüm ilgili kuruluşlara bilgiler hızlı ve güncel şekilde ulaştırılabilecek. Projenin geliştirilmesiyle töre ve namus cinayetlerinin, daha çok nerede ve hangi sıklıkla gerçekleştiğini öğrenmek de mümkün olabilecek.
Geçen yıla ait ilerleme raporunun resmi değerlendirilmesi yapılırken, insan hakları ve azınlıkların korunması başlığı altında ''kadın ve çocuk hakları'', yargı ve temel haklar başlığı altında da ''töre ve namus cinayetleri'' konuları ele alınacak.


KADIN SIĞINMA EVLERİ ARTTIRILACAK
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Ocak 2007-Aralık 2008 döneminde, 8 belediye tarafından şiddete uğramış kadınların konaklayacağı sığınma evleri yapılması için çalışma yürütecek.
İstanbul Valiliği ise Emniyet teşkilatı bünyesinde aile içi şiddet vakaları konusunda mağdurlara destek ve yönlendirme hizmeti verecek iki birimin kurulması için çalışma yapacak.
İstanbul'da, Psikologlar Derneği’nce şiddet uygulayanlar ve mağdurlar için travma merkezi kurulması da planlanıyor.


KRİZE MÜDAHALE BİRİMLERİ HİZMET VERECEK

Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen ''Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı'' çerçevesinde, aile içi şiddet ve istismara maruz kalmış kişilere de yardım edilecek. Şu anda 32 ilin devlet hastaneleri acil servislerinde hizmet veren krize müdahale birimleri yaygınlaştırılacak.
Kadına yönelik şiddet konusunda yanlış tutumlara sahip kişilerde davranış değişikliği yaratılması amacıyla ''iletişim'' ve ''evlilikte iletişim'' konulu broşürler bastırılacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacak.
 Ayrıca, acil servis çalışanlarına, aile içi şiddet konusunda eğitim verilecek.


DİYANET DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EDECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı, ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'', ''Anneler Günü'', ''15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'' gibi özel günlerde kadın eğitimini ön plana çıkaran ve şiddeti önlemeyi amaçlayan çalışmalar yapacak.
Cami görevlileri, kendi bölgelerinde kadına yönelik şiddet olaylarını bildirecek ve konunun çözümü için kadın personelle diyalog halinde olacak.
Töre ve namus cinayetleri konusunda toplumu bilinçlendirecek hutbe ve vaazlar verilecek, konunun görsel ve işitsel basında yer alması sağlanacak.


TRT VE ÜNİVERSİTELER
TRT, kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, şiddete maruz kalanların hakları, şiddet uygulayanlara öngörülen ceza ve müeyyideler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programlar yayınlayacak.
Gazi Üniversitesi, yıl içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda uluslararası bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ambulans ve Acil Bakım Programına cinsiyete dayalı şiddetle ilgili dersler konulması; Erciyes Üniversitesi’nde ise acil servis hekimlerine kadına yönelik şiddet konulu meslek içi eğitim verilmesi tasarlanıyor.

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.