Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

TÜRK İNSANI HER ŞEYE RAĞMEN MUTLU!

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile TÜİK, 24 bin 647 kişiyle görüşerek Türk ailelerinin profilini ortaya çıkardı. 'Türk Aile Yapısı Araştırması'na göre, üç kızdan biri 18 yaşından küçük evlendiriliyor, görücü usulü, başlık parası ve dayak hâlâ yaygın, ev işleri kadında, mal erkekte, yüzde 55,5’lik kesim aile ilişkilerinin kötüye gittiği düşüncesinde ve yüzde 33, 4’lük kesim sigara tiryakisi… Yine de Türk insanının yüzde 58,4’ü mutlu olduğunu söylüyor!


10 Haziran-29 Ağustos 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından açıklandı. 1993'ten beri yapılan en kapsamlı araştırmaya göre 21'inci yüzyılın başındaki Türkiye'nin aile yapısının özellikleri şöyle:
 
AİLELER KÜÇÜLÜYOR:
1993'te 4.75 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 3.8'e düştü. Bu rakam kentte 3.7 iken, kırda 4. AB'de 2001 itibarıyla hane halkı büyüklüğü 2.45. Türkiye'de hanelerin yüzde 80.7'si çekirdek ailelerden, yüzde 13'ü geniş ailelerden, yüzde 6'sı tek kişilik hanelerden, yüzde 0.4'ü de öğrenci ve işçilerden oluşuyor. Türk halkının yüzde 94'ü bir aile çatısı altında yaşıyor. AB'de bu oran 1995'te yüzde 46.8, 2001'de ise yüzde 51.8'di.

 

GENÇ EVLENİYORUZ:
Evlenen kadınların yüzde 58.7'si, erkeklerin yüzde 58.2'si ilk evliliğini 18-24 yaşları arasında yapmış. 18 yaş altında evlenme oranı kadınlarda yüzde 31.7 iken erkeklerde yüzde 6.9. 1993 araştırmasına göre ilk evlenme yaşı 18 yaşından küçük olanların oranının yüzde 75.72 olduğu düşünülürse erken evlenme yaşının son 10 yılda azaldığı görülüyor.
Erkeklerin yüzde 6.9'u, kadınların yüzde 31.7'si 18 yaşın altında evleniyor. Erkeklerin yüzde 58.2'si, kadınların da yüzde 58.7'si 18-24 yaş aralığında evleniyor.

 

BİR DEFA EVLENİYORUZ:
Evlenenlerin yüzde 95.7'si bir, yüzde 4'ü iki defa, yüzde 0.3'ü üç ya da daha fazla evlilik yapmış.

 

GÖRÜCÜ USULÜ HALA YAYGIN:
Görücü usulüyle ve kendi ailelerinin kararıyla evlenen kadınların oranı yüzde 36.2, erkeklerin ise yüzde 24.8. Görücü usulüyle ancak kendi kararlarıyla evlenen kadınların oranı yüzde 28, erkeklerin oranı yüzde 31.9. Kadınların yüzde 27.4'ü, erkeklerin ise yüzde 35.2'si kendi seçimleri ve ailelerinin onaylarıyla nikâh masasına oturmuş. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlenen kadınların oranı yüzde 6.7, erkeklerin ise yüzde 6.3.
Resmi ve dini nikâh yapıyoruz: Evliliklerin yüzde 85.9'unda hem resmi hem dini, yüzde 9.7'sinde yalnız resmi, yüzde 3.7'sinde ise sadece dini nikâh kıyılmış. Yüzde 0.6'sının hiçbir nikâhı yok. 1993 araştırmasına göre sadece dini nikâh yaptıranlarda yüzde 1.2 oranında azalma var.

 

KENTTE BİLE BAŞLIK PARASI VAR:
Evliliklerin yüzde 17.12'sinde başlık parası verilmiş. Bu oran kırda yüzde 23.5, kentte ise yüzde 13 düzeyinde. 65 yaş üzeri evliliklerin yüzde 28.7'sinde, 55-64 yaş arasındaki evliliklerin ise yüzde 26.7'sinde başlık parası ödenmiş. 1993 araştırmasında başlık parası verenlerin oranının yüzde 26.68 olduğu göz önüne alındığında, geçen 10 yılda başlık parasında düşüş olduğu gözleniyor.

 

EV İŞİ KADINDAN SORULUYOR:
Ev işlerinde; yemek pişirmenin yüzde 87.1'i, ütü yapılmasının yüzde 84.3'ü, sofranın kurulup kaldırılmasının yüzde 74.1'i kadınların işi. Fatura ödemenin yüzde 69.1'i, küçük tamiratların yüzde 68.4'ü erkeklerce üstleniliyor. Kadın-erkek arasındaki en adil yapılan ev işi günlük yiyecek-içecek alışverişleri.


ÇOCUK DÖVMÜYORUZ AMA:
Ailelerin çocuklarına sıklıkla verdikleri cezaların içinde en yüksek oran, yüzde 13.2'yle 'azarlamak'.
İkinci sırada ise televizyon izlemesine izin vermemek var. 'Dövmek' seçeneği için 'sıklıkla' diyenlerin oranı yüzde 0.9. 'Bazen' yüzde 9.7, 'çok nadir' yüzde 10.8 oranına sahip. Yüzde 78.6'lık kesim hiçbir zaman çocuğa dövme cezası vermediğini söylemiş.
Eşlerin sorunu ve çocuk: Eşle en çok sorun yaşanan konular arasında ev ve çocuklarla ilgili sorumluluklar yüzde 34.8, gelirin yeterli olmaması yüzde 31.6 ve harcamalar konusu yüzde 31.2.

 

ŞİDDET KADINLARA:
Evli kadınlara sorulduğunda anlaşmazlık durumunda, eşlerinden en çok aldıkları tepki, yüzde 31.3 oranıyla 'sesini yükseltmesi' seçeneği oldu. Bunu yüzde 22'yle 'sessiz kalma' takip ediyor. Evli kadınların yüzde 7.8'i eşlerinden fiziki şiddet görüyor. Kadınların ise yüzde 39.5'i anlaşmazlık halinde sessiz kalırken, yüzde 2.7'si eşlerine fiziki şiddet uyguluyor.

 

MAL ERKEKLERE:
Bireylerin sahip olduğu müstakil ev/apartmanların yüzde 11.5'i kadınlar, yüzde 28.3'ü erkekler adına kayıtlı. Otomobillerin de yüzde 2.2'si kadınların, yüzde 14.4'ü erkeklerin. Kadınların yüzde 80.2'sinin, erkeklerin yüzde 39.6'sının üzerine kayıtlı bir gayrimenkul veya araç yok. 1993 araştırmasında erkeklerin yüzde 74.3'ünün gayrimenkulü vardı.

 

EŞ ŞEÇİMİNDE KRİTERLERİMİZ:
Erkeğin gözü aşkta, kadının işte! Erkek aşk, kadın iş arıyor: Bekâr erkeklerden evleneceği kadının kendine âşık olması seçeneğini önemli bulanların oranı yüzde 90.1. Kadınların yüzde 95'i 'evleneceği erkeğin işinin olmasını' önemli görüyor. Kendisine âşık olmasını önemli görenler de yüzde 90.4. Erkeklerin yüzde 85.8'i eş adayının ilk kez evlenmesini önemli görürken, kadınların yüzde 13.7'si erkeğin ilk kez evlenecek olmasını önemli değil olarak niteliyor.

 

KADIN ALDATIRSA:
Kadının kocasını aldatması hem erkek (yüzde 92) hem de kadın (yüzde 87.2) için en yüksek boşanma nedeni. Erkeğin karısını aldatmasını kesin boşanma sebebi olarak gören erkeklerin oranı yüzde 57.6, kadınların ise yüzde 60.6.
Gencin sorunu para ve arkadaş: Gençlerin anne babalarıyla yaşadığı en büyük sorunlar yüzde 31.5'le harcama ve tüketim alışkanlığında ve yüzde 25.1'le arkadaş seçiminde yoğunlaşıyor. Gençlerin yüzde 8.2'si siyasi görüşleri, yüzde 10.6'sı dini tutumları dolayısıyla aileleriyle sorunlu.

 

İLİŞKİLER KÖTÜYE GİDİYOR:
Bireylerin yüzde 22.9'u toplumda aile ilişkilerinin iyi gittiğini düşünürken yüzde 55.5'i aile ilişkilerinin kötü gittiğini, yüzde 12.2'si ise değişmediğini düşünüyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe aile ilişkilerinin kötüye gittiğine dair fikir büyüyor.
Sigara içiyor, içki içmiyoruz: Bireylerin yüzde 33.4'ü sigara kullandığını belirtmiş. Yüzde 84.5 hiç alkol kullanmazken, yüzde 1.8'i her gün içki içiyor. Kadınların yüzde 93.5'i, erkeklerin yüzde 75.2'si hiç alkol kullanmadıklarını belirtmiş. Alkol kullanan erkeklerin yüzde 13.1'i, kadınların yüzde 4'ü sadece özel günlerde eline kadeh alıyor.

 

HAFTA SONLARI BERABERİZ:
Aile üyelerinin yüzde 73.4'ü sabah kahvaltısında, yüzde 88.8'i akşam yemeğinde, yüzde 90.2'si hafta sonlarında bir araya geliyor. Kırda yaşayanların yüzde 86.31'i sabah kahvaltısında buluşurken, kentte bu rakam yüzde 66.4. Hane halkı üyelerinin düzenli olarak bir araya geldikleri zaman dilimlerinin başında hafta sonları yüzde 90.2'yle ilk sırada.

 

AİLECE SİNEMAYA GİTMİYORUZ:
Hane halkının yüzde 24.9'u akraba ziyaretlerini, yüzde 23.4'ü komşu ziyaretlerini, yüzde 22.1'i alışverişi ve yüzde 20.8'i arkadaş ziyaretlerini birlikte yapıyor. Hane halkının yüzde 84.3'ü sinemaya ve tiyatroya hiç birlikte gitmezken, yüzde 2.8'lik bir kesim sık sık birlikte gidiyor. Yüzde 68.6 dışarıda yemeğe, yüzde 52.4 ise pikniğe hiç gitmiyor.

 

HASTAYA HEDİYE ALIYORUZ:
Dini bayramlarda bayramlaşma oranı yüzde 71.8. Özel günlerde hediye verme alışkanlığında 'mutlaka hediye verme durumları' için hasta ziyareti yüzde 44.3 oranıyla ilk sırada. Doğum günlerinde 'mutlaka' diyenler yüzde 19.9, yılbaşında 'mutlaka' diyenler ise yüzde 8.9.

 

TELEVİZYON HERŞEYİMİZ:
Bireylerin yüzde 59.6'sı günde 1-3 saat, yüzde 30.2'si 4-6 saat, yüzde 4.4'ü 7-9 saat, yüzde 2.5'i de 10 saatten fazla televizyon izliyor. Bireylerin yüzde 61.1'i televizyonun aile içindeki ilişkileri kötü yönde etkilediğini belirtiyor.
Gazete okumak yüzde 38.4, el işi yapmak yüzde 21.7 ve kitap okumak yüzde 14.6'yla en fazla yapılan faaliyetler arasında. En az yapılan ise yüzde 7.3'le eğlence yerine, yüzde 10'la tiyatroya gitmek var.

 

MUTLU SAYILIRIZ:
Türkiye'deki bireylerin yüzde 58.4'ü ailelerini 'mutlu', yüzde 26'sı 'orta düzeyde mutlu', yüzde 10.9'u 'çok mutlu', yüzde 4'ü 'mutsuz', yüzde 0.7'si de 'çok mutsuz' olarak belirtmiş.

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.