Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KOCASINDAN ÇOK KAZANAN KADININ DAYAK YEME RİSKİ İKİYE KATLANIYOR!

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet araştırması, her 10 kadından 9'unun, “haklı görülebilecek dayak yoktur” diye düşünmesine karşın, her 3 kadından birinin fiziksel şiddet gördüğünü ortaya çıkarttı. Kocasından daha çok para kazanan kadınların ise fiziksel şiddet görme riski en az 2 kat artıyor, bu durumdaki her üç kadından 2’si şiddete maruz kalıyor.


Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Prof. Dr. Yeşim Arat ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gül Altınay’ın TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçları açıklandı. 27 ilden 50’ye yakın kadın kuruluşu ve 150 kadar kadınla görüşmeler yapan ve toplam 56 ilden 1.800 evli kadınla yüz yüze anket uygulamasına dayalı bir alan çalışması yürüten Arat ve Altınay, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin nasıl tanımlandığı, nasıl algılandığı ve gerek sivil toplum örgütleri ve gerekse devlet düzeyinde ne tür mücadele yöntemleri geliştirildiğini incelediler.


ÇARŞIYA GİTMEK İZİNLE
Araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:
- Her üç kadından biri eşinden dayak yediğini söylüyor.
- Eşinden dayak yiyen kadınların yarısı, bu durumdan daha önce kimseye bahsetmediklerini ifade ediyor.
- Yükseköğrenim görmüş altı erkekten biri eşine fiziksel şiddet uyguluyor.
- Kadınların aileye kocalarından daha çok gelir getirmesi, fiziksel şiddet riskini en az iki katı artırırken, bu durumda olan her üç kadından ikisi şiddete maruz kalıyor.
- Çocukken tanık olunan veya maruz kalınan şiddetin, erkeklerin şiddet uygulama olasılığını, kadınların da şiddete maruz kalma olasılığını iki kat artırdığı gözlemleniyor.
- Kendileri tanışıp anlaşarak ailelerin onayıyla evlenenlerin yüzde 28’i, görücü usulüyle evlenenlerin yüzde 37’si en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalmaktayken, bu oran kendileri tanışıp anlaşarak ancak ailelerin onayını almadan evlenenlerde yüzde 49’a çıkıyor.
- Öğrenim düzeyi arttıkça, fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadınların sayısı azalıyor. Okuma yazma bilmeyen kadınlar arasında en az bir kez şiddet gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 43 iken, yüksek öğrenim görmüş kadınlar arasında bu oran yüzde 12’dir.
- Alışverişe çıkmaktan aileleriyle görüşmeye kadar kadınların attıkları her adım kocanın iznine tabi görünüyor: her 10 kadından yalnızca biri başka bir şehre/köye eşinden izin almadan gidebilirken, üçü eşinden izin alma ihtiyacı duymadan ailesini ziyarete veya alışverişe/çarşıya gidebiliyor, dördü eşinin iznine tabi olmadan komşu/arkadaş ziyareti yapabiliyor.
- Türkiye’deki kadınların yarıya yakını Medeni Kanun’da yeni düzenlenen mal rejiminden habersiz. Görüşülen kadınların yüzde 43’ü 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’dan haberdar değil.
- Doğulu kadının daha çok ezildiği görüşünü bu araştırma bulguları doğrulamıyor.
- Ancak Doğu bölgeleriyle Orta/ Batı bölgeleri arasında çok çarpıcı eğitim ve gelir eştsizlikleri olduğu gözlemleniyor. Türkiye’nin Orta ve Batı’sında okuryazar olmayan kadınların oranı yüzde 15,5 iken, bu oran Doğu’da neredeyse üç katına çıkarak yüzde 41,9’a ulaşıyor.

HAKLI DAYAK YOK!
Kadın-erkek ilişkileri, şiddet ve şiddetle mücadeleye ilişkin temel görüşler ise şöyle:
- Ev işlerinin eşler arasında eşit paylaşılması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 80, kadınların ev dışında istedikleri işte çalışabilmeleri gerektiği görüşüne katılanların oranı yüzde 87, kadınların ellerindeki parayı kendi tercihleri doğrultusunda harcayabilmeleri gerektiğini savunanların oranı yüzde 84. Kadınların hemen hepsi (yüzde 97) kız çocuklarının en az 8 yıl okula gönderilmesi gerektiği görüşüne katılıyorlar.
- 10 kadından 9’una göre “Haklı görülebilecek dayak yoktur.”
- Kadınların yüzde 70 ila yüzde 85’i devletin erkekleri eğiterek, sığınma evleri açarak, bu konuda çalışan kuruluşları destekleyerek, ağır cezalar vererek ve polisi eğiterek erkeklerin eşlerine uyguladıkları şiddeti engelleyebileceğini düşünse de devletin bu sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ediyorlar.
- Kadınların yüzde 85’i Türkiye’deki sığınakların sayısının yeterli olmadığını düşünüyor, yüzde 87’si vergilerinin sığınak açmak için kullanılmasını onaylıyor.
- Kadınların yüzde92’si mahkemelerin, şiddet uygulayan erkeklere ceza vermesini istiyor.
- Bu veriler, kadınların, aile içi şiddeti, “aile içinde” çözülmesi gereken bir konu olarak değerlendirmediğini gösteriyor.


YARDIM HATTINA BİR AYDA 250 BAŞVURU
Çağdaş Eğitim Vakfı ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hürriyet Gazetesi'nin üç yıldır sürdürdüğü “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası kapsamında şiddet gören kadınlar için acil yardım hattı açıldı. İstanbul'da şiddet gören kadınlara telefonda psikolojik, hukuki ve tıbbi destek veren hat kurulalı bir ay olmadan 250 yardım çağrısı aldı. (0212) 656 69 69 numaralı yardım hattı, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor.

BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.