Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KADIN CİNAYETLERİNDE İNDİRİM UYGULANMASIN!

Her gün giderek artan kadın cinayetleri ve cinsiyetçi şiddetin önüne geçmek için en önemli adımlardan biri cezai uygulamaların yeniden düzenlenmesi. Eğitimin çözüm olarak sunulması daha uzun bir süreyi kapsıyor ancak namus cinayetleri ve kadına yönelik her tür şiddetin ivedilikle önüne geçmenin ilk yollarından biri şüphesiz cezai yaptırımların arttırılması. Bu konuyla ilgili son haber ise CHP’i Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Meclise sunduğu yeni tasarı.


CHP’li Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, kadın katillerine ceza indirimi uygulanmaması, cinsiyet ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı ile cinsel yönelim nedeniyle işlenen cinayetlerin “ağırlaştırılmış müebbet hapisle” cezalandırılması için kanun teklifi hazırladı.

Erbatur’un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu teklif, Türk Ceza Yasası’nın “haksız tahrik” ve “kasten öldürme” suçunun hallerini düzenleyen iki maddesinde değişiklik öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde resmi istatistiklere göre günde 5 kadının öldürüldüğünü belirten Erbatur, “Kadın cinayetlerinde verilen cezalarda başka hiçbir cinayet türünde verilmediği kadar fazla ceza indirimi uygulanması, cezaların caydırıcı niteliğini ortadan kaldırmaktadır” dedi.

İŞTE, KANUN TEKLİFİ
Yasaları kadın cinayetlerinin önlenmesini sağlayacak şekilde düzenlemek yasa koyucuların görevi olduğu gibi, bu yasaların amacına uygun olarak uygulanmasını sağlamak da yine devletin görevidir. Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini durdurmak üzere kadın örgütlerinin verdiği mücadeleler sonucunda bu konu kamuoyunun gündemine taşınmış, hatta geçtiğimiz yıllarda oluşturulan basınç, yeni yasal düzenlemeler yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi noktasında etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik içerecek kanun teklifinin yasalaşması şarttır.


MADDE GEREKÇELERİ:
Madde 1 - Kadınlara karşı işlenen cinayetlerde verilen cezaların çeşitli gerekçelere dayandırılarak indirime tabi tutulmasının, başka cinayetlerin işlenmesinde önemli rolü vardır. Cezaların caydırıcı olma rolünü hayata geçirebilmek ve gittikçe sayısı artan kadın cinayetlerini durdurabilmek üzere bahsi geçen eklerin yapılması hayati önem taşımaktadır.

Madde 2 -. Son zamanlarda giderek artmakta olan kadınlara karşı işlenen cinayetlerde, namus ve diğer kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığına dayandırılan gerekçeler öne sürülmektedir. Ayrıca cinsel yöneliminden ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı işlenen cinayetlerde de ayrımcılığa dayandırılan gerekçeler öne sürülmektedir. Bu gerekçelerin suç kabul edilerek cinayetlerde verilen cezaların caydırıcı olması için öngörülen eklemelerin yapılması elzemdir.
.
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Madde 1 – 26/09/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitap, İkinci Bölüm’ünde yer alan 29. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Haksız tahrik”
MADDE 29 - (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. Bu kanunun 82. maddesi ile düzenlenen namus saikiyle işlenen kasten öldürme suçları, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle işlenen kasten öldürme suçları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle işlenen kasten öldürme suçlarında bu madde uygulanmaz.”


Madde 2 – 26/09/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap, İkinci Kısım Birinci Bölüm’ünde yer alan “Kasten Öldürme” başlıklı suçun nitelikli hallerini düzenleyen 82. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Nitelikli hâller”
MADDE 82. - (1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla,
i) Kan gütme saikiyle,
j) Töre saikiyle,
k) Namus saikiyle,
l) Kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle,
m) Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle,

İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”


BU BAŞLIKTAKİ DİĞER KONULAR
Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.