Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

YENİ ÇAĞIN ANNE BABASI OLMAK! AMA NASIL?

ÇOCUĞA KENDİ DÜNYANIZI EMPOZE ETMEKTEN VAZGEÇİN!

ÇOCUĞA KENDİ DÜNYANIZI EMPOZE ETMEKTEN VAZGEÇİN!

“Evrim her zaman ileriye doğru hareket eder. Her nesil, daha evvelki nesillerin birikimiyle doğar. Bu yüzden her nesil, önceki nesilden daha ileriye bakar; insanlığın ufkunu daha da genişletir.”


Hürriyet Kalalı (Yeni Bilinç Yaşam Koçu):
"YENİ ÇAĞDA ANNE BABA SINIRLARININ FARKINA VARMIŞTIR"

"Çocuklarımız bizim en iyi versiyonumuzu temsil eder. Hatta ondan da ötesini. Eski bilincin en büyük yanlış anlaması, yeni doğan bir çocuğun boş bir bant olduğu ve ona ne kaydedersen, ona göre bir birey yaratacağın görüşüydü. Şimdi, yeni bilinçle anlıyoruz ki, her yeni nesil, evrimin tüm verimini taşımakta, onunla doğmaktadır.

Bu ne anlama gelir? Anne babanın çocuğuna kendi dünyasını empoze etmekten vazgeçmesi anlamına gelir. Çünkü çocuk, doğal büyümesi içinde, ihtiyacı olan bilgi ve anlam kaynaklarıyla doğrudan bağlantı kuracak ve kendi doğasını mükemmelen inşa edecektir.

Yeni çağın anne babası, bu gerçeği tamamen bilinçlendirmiştir. Çocuğunun önüne çıkmamayı; onun doğal, kendiliğinden gelişen var oluşuna saygı duymayı öğrenmiştir. Anne baba olarak kendi sınırlarının farkına varmıştır. Evrim ileriye gider; öyleyse anne babalar, çocuklarının dünyayı kavrayış tarzına ilgiyle, merakla bakmalı ve bu süreci kendi yolculukları için öğrenme deneyimine dönüştürmelidir.


YENİ BİLİNÇ ANNE BABALARININ NİTELİKLERİ
• Yeni bilinçteki anne baba, çocuklarını güvende tutmak, sağlıkta tutmak için alınması gereken tüm sorumluluğu alabilecek yeterlilik duygusunu geliştirmiştir. Yeni bilinç anne babaları, çocuk yapma yeterliliklerini de sorgulayacak yeterliliktedirler; ve çocuğu güdüsel ve kültürel kalıpların baskısıyla yapmaktan özgür hale geçmişlerdir.

• Yeni bilinçteki anne baba, çocukların doğal eğilimlerini keşfetmek için duyarlıdır ve onların maymun iştahlı tabiatlarını arayışlarının doğal bir parçası olarak normal kabul eder ve onları deneyim çeşitliliğine açar.

• Yeni bilinçteki anne baba, bireysel naturanın sağlıklı bir biçimde açığa çıkabilmesi için gerekli olan, hatta şart olan, bireysel iletişim kurma, özerk alanlarda güvenle var olma deneyimi için uygun platformlar yaratır.

• Yeni bilinçteki anne baba, çocukları düş kurmak konusunda yüreklendirir ve hayalleri için yaşamanın dışındaki tüm insani düşünceyi, ustalıkla düşünce dünyasından uzaklaştırır.

• Yeni bilinçteki anne baba, çocuğun, içine doğduğu dünyadaki her şeyin en doğrusu, en güzeli olmayabileceğini; yetişkinlerin, tüm iyi niyetlerine rağmen kusursuz olmadıklarını görmelerini sağlar. Böylelikle, yetişkinlerin şüpheler üstü konumları ortadan kaldırılmış ve çocuk, soru sorar ve gerçek cevapları merak eder hale getirilmiş olur.

• Yeni bilinçteki anne baba, güvenli bağlantıyı sağlamanın belirtisi olarak, çocuk yetişkin oluncaya kadar, otoriteye duyduğu ihtiyacı bireysel gelişimini destekleyecek şekilde sağlar. Çünkü yeni bilinç ebeveynliği, otorite olma sorumluluğunu tam almayı gerektiriyor.

• Yeni bilinçteki anne baba, ne zaman anne baba rolünün arkadaş, dost rolüyle değiştirileceğini bilir.

ESKİ BİLİNÇTEKİ ANNE BABALAR…
Anne babalar, eski bilinçte kendi yarım kalan düşlerini çocuklarının üzerinden yaşamakta ve onları, donanımlarını geliştirmek üzere, ağır bir çalışma ve rekabet temposuna itmekte. Eski bilinçte, anne baba, çocuklarını gelecekleri için bir yatırım olarak görmekte. Yaptıkları aşırı ve aslında genellikle verimsiz fedakarlıkla, çocukları üzerinde, bir ömür sürebilen suçluluk duygusu yaratmakta. Çocuklarını, hayatlarının tamamı boyunca, bu duyguyla kendilerine bağlamakta. Çocuk düşlerine her kanat açışında, ondan beklentisi süren bir yakını ile çelişmekte ve suçluluk her zaman işlenmekte, canlı tutulmakta.


• Yeni bilinç, çocuklarımızın kendi kanatlarıyla uçmaları için, onlara bir süre için refakat eden anne babanın ortaya çıktığı bilinçtir.

• Yeni bilinçle gelişen çocukların en önemli belirtisi, sevgiyi hissetmeleri ve paylaşabilmeleridir. Çünkü sevgiyi rahatlıkla alabilmişler ve kendilerini güvende hissetmişlerdir. Kendi değerleriyle ilgili herhangi bir şüpheleri olmadığı için de, çevrelerindeki dünyaya saygı ve değerbilirlikle bakmaktadırlar.

• Yeni bilinçteki ebeveyn, çocuğunda, özgür, akışkan ve yaratıcı bireyi desteklerken, aslında bu yolculuğu, kendisi için de eş zamanlı olarak yapmaktadır.

• Bu yüzden anne-baba klasik anne-babalığın çok ötesine geçerek, bu deneyimi kendi büyüme yolculuğu için bir meydan okumaya dönüştürür. Kendi kişisel-ruhsal büyümesi için bu baskıyı değerlendirir. Kaynaklarını zenginleştirmek için bu baskıdan yola çıkar.

• Kendin olmaya, özünün bütünselliğine hizmet etmeyen bir deneyim yoktur. Çocuk doğurmak ve onu büyütmek deneyimi, bu konuda en başlarda gelir. Anne-baba, anlamalıdır ki, hepsi geçecektir ve geriye sadece kendisi ve kendi yolu kalacaktır. Anne-baba, ayrı bireyler olarak, tüm rollerin ötesindeki kendi öz doğalarıyla birleşmek için tüm deneyim yapısını kullanır. Bu muhteşem deneyimin tek anlamının bu olduğunu bilir; ve yaşadığı tüm deneyim zenginliğinin aşkın bir amacı olduğunun farkındadır.

YENİ BİR UYGARLIK DOĞUYOR!
Nesillerin birbirine böylece yeni bilinçle bağlanması, yeni bir uygarlığın filizlenmesine neden olacaktır.

Ebeveynlere uyarım, artık çocuklarımızı, korkularımıza ve güvenlik ihtiyaçlarımıza malzeme yapamayacağımızdır. Çocuklarımız geleceğe doğru kanatlanırken, bunu bizim için de yapmaktadırlar.

Fark etmeliyiz ki, çocuklarımız, özgür, akışkan, farkında bireyler olarak kendi hayatlarını yarattıklarında, biz de bunu başardık demektir.

Çocuklarınızın size ait olmadığını anlayın. Onlar size, hayatın, kutsalın emanetleridir. Onlar, kanatlanıp uçmaya hazır kuşlar gibidir. Onlar hayallerinizin ötesine uçma yetisiyle doğarlar. Ve biz anne babalar, çocuklarımızı bu harika yolculuğa hazırlarsak, bizler de hayallerimizle sınırlı olmadığımızı, onların da ötesi olduğunu görüveririz.

Bir çocuğu dünyaya getirmek ve özgür uçuşa hazırlamak, bu dünyadaki en kutsal deneyimlerden biridir. Yeni bilinç, dünyaya bir varlık getirmeyi, devamlılık, güç ve yalnızlık gibi yanılsamalardan tamamen özgürleştirerek ele alıyor. Ve birlikte büyümenin harika bir yolu olarak tanımlıyor.

YENİ BİLİNÇ ANNE BABALIĞINI ÖZETLEYECEK OLURSAK:
1- YETERLİLİK
Dünyaya bir varlık getirebilmek için psikolojik ve fizik yeterliliği ölçebilmek ve yaratabilmek yetisi.

2- DENEYİM ZENGİNLİĞİ YARATMA
Çocuğu, eğilimlerini ortaya çıkaracak deneyimlere yönlendirmek.

3- BİREYSEL İLETİŞİMİ ÖZERK KILMA
Çocuğun kendi bireyliğini fark edebileceği, otoriteden uzak, ama kontrollü alanlar yaratmak.

4- DÜŞ KURMA YETİSİNİ HAREKETE GEÇİRME
Yaratıcı zekayla olan doğal bağlantısını canlandırmak ve geliştirmek için öncelikle gerçeklikle olan bağını yumuşak tutmak ve sonra da hayal gücünün her şey demek olduğunu unutmamasını sağlamak.

5- NESNELLİĞE VE HER ŞEYİN GELİŞMEKTE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKME
Gerçekliğin mükemmel olmadığını her şeyin daha iyiye doğru gittiğini ve ebeveynlerin mükemmel olmadığını yumuşak bir geçişle anlamalarını sağlamak.

6- OTORİTEYİ ÜSTLENME
Ebeveyn niteliği yaşa bağlı olarak değişmekle birlikte, çocuk yetişkin bir bireye dönüşünceye kadar, otoritenin vazgeçilmezliğini fark eder ve bu sorumluluğu üstlenir. Bu bazı hallerde ona rağmen, onun adına kararlar almak anlamına gelebilir.

7- OTORİTEYİ BIRAKMA
Anne baba, ne zaman otoriteden dostluğa geçeceğini bilir. Bu önemli bir andır. Ve zamanlama çok önemlidir.

8- REFAKATÇİ ANNE BABA
Anne-baba, çocuk doğduğu andan itibaren, onu yuvadan uçmaya hazırladığını bilir ve bunu kabul eder.

9- SEVGİYİ ALIP VEREBİLME
Anne-baba, çocuğun sevgiyi almasını ve güvende hissetmesini sağlamışlarsa, birey olmasının temelini atmışlar demektir.

10- BİRLİKTE BÜYÜME
Anne-baba bu yolculuğun aynı zamanda kendi büyüme yolculukları olduğunun farkındadır.

11- KENDİNİ ÖNE ALMA:
Anne-baba kendi bireysel yolculuğunu en öne almalı ve anne-baba rolleri içinde kaybolmamalıdır.

12- KENDİN OLMA:
Anne baba, ayrı bireyler olarak, tüm rollerin ötesindeki kendi öz doğalarıyla birleşmek için tüm deneyim yapısını kullanır. Bu muhteşem deneyimin tek anlamının bu olduğunu bilir; ve yaşadığı tüm deneyim zenginliğinin aşkın bir amacı olduğunun farkındadır." 

BU YAZI DİZİSİNİN DİĞER BAŞLIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİZİ & ARAŞTIRMA BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.