Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

YAY BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

YAY BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

Yazı dizimin dokuzuncu bölümünde sizlere Yay burcunun diğer burçlarla ilişkilerini anlatacağım.


YAY İLE YAY:
İki meraklı, gezgin ruhlu, özgürlüğüne ve yepyeni deneyimlerle kendi yolunu ve doğrusunu bulmaya açık Yay insanının beraberliğinde doğal olarak bol aktivite ve heyecan vardır. İkisi de birbirini motive ederler. İkisi de idealist, her konuda abartma eğilimi olan, neşeli ve hayat dolu insanlardır. Yay burcu hem iç, hem de dış dünyasının ufuklarını genişletmek ihtiyacındadır. Bu amaçla bol bol okur, felsefe yapar, içsel ve dışsal seyahatlere çıkar. Uzak ülkelerde yeni kültürleri tanımaya, içsel yolculuğunda ise kendini tanımaya çalışırken hayatın anlamını bulmaya çalışır. Zaten bir Yay insanı için hayat, deneyimler yaşayarak kendisini bulmaya çalışacağı bir yolculuktan ibarettir. Yaylar gölge dediğimiz yıkıcı yönlerini kullandıklarında önyargılı, prensiplerinde benmerkezci, ve herşeyin en iyisini, en elitini beğenen tavırlarıyla biraz kibirli bir izlenim verebilirler. Dürüstlük, adalet, asalet derken fanatikleşebilirler. Eleştiriye, fikirlerine karşı çıkılmasına tahammülsüz olan birbirinin aynası konumundaki bu iki insan karşıt burçları olan İkizler gibi konulara tarafsız bakabilmeyi öğrendiklerinde aralarında dengeyi sağlayabilirler. Meşhur patavatsızlıklarıyla birbirlerinin hata ve zayıflıklarını toplum içinde yüzlerine vuracak şekilde davranmadıkları ve birlikte hayatın anlamını keşfetmeye gönüllü oldukları sürece, uyum içinde uzun yıllar birlikte dünyanın herhangi bir yerinde, kendi evlerindeymişçesine yaşayabilirler.

YAY İLE KOÇ:
Ateş ile ateş yanyana yine. Neşeli, hevesli, iyimser Yay insanı, Zodyak’ın ilk konuğu olan Koçlar’a çok cazip gelir. Her ikisi de maceracı ruha sahip olduğu için, birlikte dünyayı tanımak, spontan kararlarla yolculuklara çıkıp dünyayı keşfetmek isterler. Çok benzeyen enerjilere sahip olmaları uyumu  kolaylaştırır. Ancak Yay’ın prensiplerinde esnememesi, önyargılı ve ısrarcı olması; Koç’un ise bildiği gibi pervasızca davranmak istemesi ve bu konuda dayatması zaman zaman sorun çıkartabilir. Yay insanının  başkalarının işlerine burnunu sokan, herşeyi en iyi bildiğini iddia eden, kendini üstün gören bir tavrı vardır. Bu yönüyle hiçbir eleştiriyi kaldıramaz ama kendi hayatının senaryosunu yazmak durumunda olan Koç’a ne yapması gerektiğini söyleyip durdukça ortam gerilebilir. Her iki burç insanı da ilişkide özgürlükçü yanlarını yitirmek istemezler ve kolay kolay uzun vadeli bir ilişkiye girmezler. Ancak anlaşma zemini yakalayıp birlikte oldukları sürece keyifli vakit geçirecekleri açıktır.  

YAY İLE BOĞA:
Boğa insanı pratik, somut, dikkatli, sakin ve kararlı bir toprak grubu insanıdır. Sadelikten ve huzurdan yana olan Boğa’ya Yay’ın abartılarla dolu, hevesli, coşkun, iyimser, aynı zamanda da iddiacı tarzı biraz zorlayıcı gelir. Özünde toprak ve ateş grupları birbirlerini dengelemekte ve uyum sağlamakta zorlanırlar. İyi düşünmeden temkinsiz bir şekilde enerjisini dışarıya yansıtamayan Boğa insanı kendini kontrol altında tutarken, Yay hemen karar verip harekete geçmek eğilimindedir. Yay insanı sınırlandırılmaya gelemez. Maceracı ve özgürlüğüne düşkün yapısıyla, güvence duygusuna sıkı sıkıya bağlı olan Boğa insanını ürkütebilir. Boğa sükunet peşindedir, Yay ise yeni ufuklar, heyecan ve aktivite.

YAY İLE İKİZLER:
Birbirinin karşıtı iki burç olan İkizler ve Yay, yin ve yang gibi birbirlerini tamamlarlar. İkisi de birbirlerinin enerjilerini bilir, hissederler. Becerikli ve konuşkan İkizler insanı, aklı, konuşma becerisi, tatlı dili, sempatik tavırlarıyla maceracı, öğrenmeye hevesli ve deneyimlere açık Yay insanını tetikler. Her ikisi de özgürlüğüne düşkündür. Doğada ve açık havada olmaktan hoşlanan Yay insanına gezmeyi tozmayı seven İkizler cazip gelir. İkizler bir soruna tarafsız yaklaşabilirken, Yay insanının önyargılı ve prensiplerinde ben-merkezci oluşu aralarında gerilim ve tatsızlık yaratabilir. Yay’ın ben bilirimci tavrına İkizler sinir olabilir. Özünde hava ve ateş grupları birbirlerini motive eden, uyum sağlamakta zorlanmayan burçlardır. Birbirlerinden temel olarak ayrıldıkları nokta, ateş grubundan olan Yay’ın içgüdüsel bir şekilde, düşünmeden ama hissederek harekete geçmesidir. Felsefeye meraklı olmasına ve çok okumasına rağmen, İkizler gibi entelektüel bir yönü yoktur. İlişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için Yay’ın hoşgörü geliştirmesi gereklidir.

YAY İLE YENGEÇ :
Duygu dolu, şefkatli ve koruyucu kollamacı, merhametli Yengeç insanı ile ateş gruplarından coşkun, sıcak, idealist ve iddiacı Yay bir arada olmakta zorlanırlar. Yengeç insanının her şeyi duygusal boyutta dolu dolu yaşaması, hassasiyeti ve alınganlığı iç dünyasında türbülanslar yaratıp ruh halinde dalgalanmalara neden olur. Yay insanı ise olaylara daha entelektüel boyuttan yaklaşır, duygusallıkla fazla ilgisi yoktur. Bazen dürüstlüğü dobralık derecesine vardırdığında sözleri Yengeç’in canını yakabilir. Özgür ruhuyla içsel veya dışsal pek çok yolculuklara çıkıp hayatı deneyimlemek ve kendi yolunu bulmak ister. Bu anlamda Yengeç gibi bağımlılık özelliği bulunan bir insana takılıp kalmak istemez. Dışa dönük, neşeli, popüler ve sabırsızdır. Oysa Yengeç içe dönük, ailesine ve evine düşkün, hatıralarına bağlı, geçmişe özlem duyan biridir. Gelecek odaklı ve özgürlüğüne düşkün Yay insanına Yengeç’in aşırı verici, ilgili ve özenli davranması sıkıcı gelir.

YAY İLE ASLAN:
İki ateş insanı yanyana gelince ya birbirlerini yakarlar ya da dünyayı! İkisi de iyimser, samimi, hevesli ve enerjiktir. Öte yandan Aslan sabit, Yay ise değişken nitelikli bir burçtur. Dolayısıyla Aslan inatçı ve eğilip bükülmez bir tavır içersinde olurken, Yay iyimserliği ve neşesi ile hayata daha olumlu bakan bir tavır sergiler. Birlikte oldukça keyifli ve canlı bir beraberlik içerisinde olacakları açıktır. Yeter ki Yay Aslan’a ihtiyacı olan kendini ifade edebilmek, gönlünden geçenleri olduğu gibi ortaya koyabilmek konusunda destek versin ve yaptıklarını takdir etsin; Aslan da Yay’ı kısıtlamasın, sınırlamasın. O zaman birlikte yepyeni ufuklara açılıp, hayatı heyecan verici bir olay olarak deneyimleyebilirler.

YAY İLE BAŞAK:
Genelde Toprak ile ateş burçlarının birbirlerini dengeleyebilecekleri düşünülürse de bu sav, Başak ve Yay insanında pek kolay işlemez. Rutine ve içinde bulunduğu ana odaklı, planlı programlı olmayı seven Başak burcu insanı, maceraperest, özgürlüğüne düşkün, her an yeni ufuklara açılmaya hazır Yay insanına ayak uydurmakta zorlanır. Başak ne kadar çekingen ve tutuksa Yay insanı da o kadar dışa dönük, tezcanlı ve içgüdüseldir. Başak uzun uzun planlar yapıp, kılı kırk yardıktan, yapılacak işin ne gibi yararı olabileceğine kafa yorduktan sonra ancak bir şeye başlayabilir. Ama Yay insanı içgüdüsel bir şekilde iyi olacağını hissediyorsa kendisini olayın içine atar. Başak’ın endişeli ve biraz vırvırcı yaklaşımının iyimserliğine ket vurduğunu düşünüp daralabilir. Yayların her konuyu abartma eğilimi ise Başak gibi sade ve ölçülü bir burcun insanına garip gelir. Hepsinden öte Başak insanı alçakgönüllü ve çekingendir. Oysa Yay insanı kendisinin asil olduğunu düşünür. Burnu büyük bir tavırla insanlara yaklaşması Başak’a itici gelebilir.

YAY İLE TERAZİ:
Hava ile ateş burçları genelde birbirlerini tetikleyip motive edebilme kapasitesine sahiptirler. O nedenle salt element özelliklerine bakarak uyumlu oldukları söylenegelir. Ama iş Terazi ile Yay’ın ilişkisine gelince biraz işin rengi değişebilir! Yay’ın her an yeni bir şeyler öğrenme, alıp başını gitme, yeni yerler keşfetme arzusu Terazi’yi ürkütür,  dengelerini bozar. Sonuçta Terazi ilişkinin burcudur. Ama özgür ve maceracı Yay kısıtlanmaya, belli bir yerde takılıp kalmaya uygun bir yapıda değildir. Değişken nitelikli bir burç olduğu için her ne kadar uyum sağlama yeteneğine sahipse de özgürlüğünden ödün vermek istemez. Terazi insanı nezaketi, zarafeti ve kibarlığıyla tam bir salon insanı portresi çizerken, Yay bir doğa aşığı ve bazen beklenmedik şekilde kaba ve patavatsız olabilecek biridir. Terazi onun özgürlüğünü kısıtlamadığı, adeta Yay’ı avucun içinde ama sıkmadan kavradığı sürece bu ilişki yıllarca sürebilir.

 

YAY İLE AKREP:
Su gruplarından Akrep ile ateş burçlarından Yay birlikte vasat bir beraberliği yaratırlar. Akrep duygusal olarak muazzam bir güce ve derinliğe sahipken, Yay Akrep’e oranla herşeyi daha dürtüsel ve heyecanlı bir şekilde yaşayan bir yapıdadır. Akrep sabit nitelikli bir burçtur. Olumsuz kullanımıyla kuşkucu, sabit fikirli ve takıntılı, kendi düşüncelerini empoze eden biri olabilir. Oysa Yay insanı değişkendir, esnektir. Yani durum ve koşullara adapte olabilir. Öte yandan Akrep derin ve yoğun bağlılığı temsil ederken, diğeri özgürlüğü, maceraperestliği ve yeni ufuklar keşfetmeyi, bu uğurda her zaman meraklı bir öğrenci olabilmeyi getirir. Akrep’in kontrolcülüğü kendisini tuzağa düşürülmüş, prangalara vurulmuş gibi hissettirebilir. Öte yandan Yay insanında da kendi doğrusunu dayatmak, en doğruyu kendisinin bildiğini düşünmek gibi gölge yönler ortaya çıkabilir. Bu durumda birbirleriyle düşünsel platformda bile güç savaşları yaşamaları kaçınılmazdır.

YAY İLE OĞLAK:
Ateş gruplarından hevesli, enerjik, değişken, tezcanlı Yay, toprak gruplarından ciddi, mesafeli, sorumluluk duygusu yüksek ve melankoliye, karamsarlığa eğilimli Oğlak burcu ile anlaşmakta zorlanır. Yay insanı ne kadar idealist, iyimser ve neşeliyse, Oğlak o kadar gerçekçi ve karamsar, içine kapanıktır. Biri ne kadar ufkunu genişletmekten, büyümekten yana ise, diğeri o kadar sınırlar koymak ihtiyacındadır. Prangalara gelemeyen Yay insanı, kendisini pasifleştirebileceği ve neşesini karamsarlığıyla yok edeceği için Yay insanına yönelmekte çok da gönüllü değildir. Ancak birbirlerini tanıdıktan ve dürüstlük, saygınlık gibi temalarda ortak zemin yakaladıklarını gördükten sonra belki birbirlerine yaklaşabilirler. Ama yakın ilişkilerde bunun yetmeyeceği açıktır. Hayatta daima bir hedefi olmasına özen gösteren Oğlak insanı, Yay’ın uzun menzilli hedeflerine temkinle yaklaşır. Sorun yalnızca Yay’ın şevkini ve iyimserliğini Oğlak’ın olumsuz yaklaşımıyla söndürmesinde değildir. Her ikisinin de dikkafalı olması ve doğrularında dayatmayı fanatik olmaya kadar vardırmaları ciddi sıkıntı yaratabilir. Ayrıca, derinden bağlılık isteyen ama bunu belli etmekte zorlanan Oğlak’ın depresif duygularıyla uğraşmak Yay insanına can sıkıcı gelebilir.

YAY İLE KOVA:
İdealist, yüksek değerlere sahip, iyimser, neşeli, hevesli, cömert, tez canlı ve felsefeye meraklı olan Yay insanı, hava gruplarından entelektüel Kova ile iyi anlaşır. İkisi de özgürlüğüne düşkündür. Birlikte macera duygusuyla veya sırf değişiklik olsun diye ani kararlarla yolculuklara çıkabilirler. Kova insanı da tıpkı Yay gibi bağımsızlık ve bağlanma arasında gider gelir; kalıcı bir ilişkiye girmekte zorlanır. İlişkilere bir hayli temkinli yaklaşan Kovalar yakınlık kurduklarında bile belli bir mesafeyi korurlar. Yaşam enerjisini ve sıcaklığı partnerinden beklerler. Yay insanı da özgürlüğünü kaybetme korkusu yüzünden bir beraberlikte taahhüt içerisine girmekten geri durur. Hem ağlarım hem giderim misali evliliğe karar verse bile, kendisini evli gibi hissettirmeyecek bir sistemin içerisinde olmak ister. Zaten her zaman ve koşulda kendisini bekar hisseder. Her ikisinde de gölge yönüyle kibirli, hatta küstah bir duruş söz konusudur. Ancak Yay insanı kendisini herkesten üstün gören, zaman zaman lütufkar ve kendini beğenmiş davranabilen biriyken Kova, herkesin eşit, herkesin özel ve kendine özgü olduğunu düşünür. Yay’ın ateşli enerjisiyle kıyaslanacak olursa, hayli soğukkanlıdır.

YAY İLE BALIK:
Ateş gruplarından hevesli, enerjik, yeni ufuklar keşfetmek, hayatta anlam arayışında deneyimler yaşamak üzere dünyaya gelmiş Yay insanının, su gruplarından Balık ile hem anlaştığı yönler vardır hem de anlaşmakta zorlanır! Her ikisi de değişken niteliklidir ve her ikisinin de yönetici gezegenleri Jüpiter’dir. Bu bakımdan ikisi de idealist, iyimser ve hayırseverdir. Yay salt gezip görüp tanımak amaçlı dışsal yolculuklar yapmaz, içsel yolculuklara ve felsefeye de meraklıdır. Bu yönüyle kendini aşmaya ve bütünün bir parçası olmaya ihtiyaç duyan, sezgileri ve algıları açık, kolektif bilinçdışı ile ilgili Balık ile birleşir. Ama öte yandan Yay özgürlüğüne düşkünken, Balık bağlanmanın ötesine geçip bağımlı hale gelebilecek durumdadır. Balık insanı duygusal olarak bir uçtan bir uca salınımlar yapabilen, etkilere açık ve kararsız biridir.  Zaman zaman duyguları adeta uyuşmuşçasına hissiz bir görüntü verebilir. Yay ise hemen hevese gelir, enerjiktir ve yaşadığı herşeyi, her duyguyu ve olayı büyüterek, abartarak coşkulu bir şekilde yaşar. Bu yönüyle de Balık ile taban tabana zıttır.  Yay insanı aşırı duygusal tepkileri ve kararsızlığı, tutarsızlığı ile kendisini yoran ve kafasını karıştıran biri ile pasifize olacağından korkarak ilişkiden geri durabilir! Sonuç olarak su, ateşin harlanmasına engel olur, şevkini ve hevesini söndürür!

 

 

ASTROLOJİ BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.