Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

AKREP BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

AKREP BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

Yazı dizimin sekizinci bölümünde sizlere Akrep burcunun diğer burçlarla ilişkilerini anlatacağım.


AKREP İLE AKREP:
Her ikisi de derin ve yoğun, tutkulu, su gruplarından, sabit nitelikli olan Akrep insanlarının birlikteliği hem olağanüstü hem de bir miktar zor olabilir. Her ikisi de yoğun ve yakıcı duygulara, takıntılı düşüncelere sahiptir. Bir şeye kafalarını taktılar mı eninde sonunda elde ederler. Sevgide ve ilişkide taktik, manipülasyon, güç oyunlarına açık olan ve birbirine tıpatıp benzeyen bu iki insan hem birbiriyle tek vücut olmak, kaynaklarını birleştirmek ister hem de bundan delice korkar. Her ikisi de bağlandığı zaman sıradan ve yüzeysel bir birliktelik yaşamazlar. İçinde kıskançlık, kin, nefret, tutku, arzular bulunan yoğun ve derin bir şeyi paylaşırlar. Asla yüzeysel değildirler. Beraberlikleri hem çok fırtınalı, bol krizli olabilir; hem de sikletler eşit olduğu için çok doyurucu olması da söz konusudur. Bu, her ikisinin de bu tip konulara nasıl yaklaştığına bağlıdır.

AKREP İLE KOÇ:
Biri ateş diğeri su gruplarından olan iki burç da Mars tarafından yönetiliyor olmalarına karşın, birbirlerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptirler. Koç’un cesurca ve hevesle kendini ortaya koyma dürtüsü, ele avuca sığmayan, agresif ve dağınık enerjisiyle Akrep’in yoğunluğu ve derinliği birbirini dengeleyemeyebilir. Akrep birleşen enerjiler, bütünleşme ve kaynaşma talep ederken, Koçlar sürekli yeni projeler, yeni başlangıçlar yapmanın, kendi  isteklerini gerçekleştirmenin peşindedir. Koç insanı samimi ve açık olduğu için gizli kapaklı işler çevirmez. Akrep insanının ise her zaman için karşı taraftan kuşkulanan ve ne yaptığını araştıran bir tarafı vardır. Bununla birlikte kendileriyle ilgili mutlaka gizemli, bilinmedik bir taraf bırakırlar! Bu tavırlarıyla da her yaptığı ortada olan Koç’un sinirini bozarlar. Bu birliktelikte doyurucu bir ilişki sağlanabilmesi için her iki tarafın da ödünler vermesi gerekebilir.

AKREP İLE BOĞA:
Birbirinin karşıtı olan bu iki burç insanı aslında birbirlerini tamamlarlar. Her ikisi de sabit nitelikli olmakla birlikte, Boğa toprak, Akrep ise su gruplarındandır. İkisi de kararlı ve dayanıklıdır. Tenselliği yüksek olan iki burcun da derin ve yoğun, tutkulu bir beraberlik yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Akrep kontrolcülüğü ve Boğa insanının hayatını onun adına, onun iyiliği için yönetmeye kalkmayı bırakmadığında sorunlar yaşanabilir. Akrep insanının herşeyin çok düzgün gittiği zamanlarda bile neden böyle olduğunu sorgulayıp krizler çıkartabilmek gibi yıkıcı bir yönü olabilir. Bu özelliği ile huzurun peşinde olan Boğa’nın iç dengelerini altüst edebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, Boğalar başlatılmış olan şeyleri dayanıklılaştırıp, sağlamlaştırmaya, sürekli kılmaya gelmiş, yapıcı insanlardır. Oysa Akrep, insanının doğasında değişim ve dönüşüme neden olacak krizli durumlar yaratmak gibi yıkıcı bir yön bulunur.

AKREP İLE İKİZLER:
Değişken, konuşkan ve yüzeysel kalabilen İkizler ile derin, yoğun, tutkulu Akrep insanın beraberliği pek de kolay olmaz. Hava ile su grupları özünde anlaşmakta, birbirlerini dengelemekte zorlanırlar. Üstelik İkizler ne kadar esnek ve yüzeysel ise Akrep insanı bir o kadar inatçı, sabit ve derindir. Akrep insanı bu ilişkide beklediği tutkuyu ve yoğunluğu bulamayacağı gibi, İkizler de Akrep’i fazlasıyla yakıcı duygulara sahip, kontrolcü bulabilir. İkizler’in söz veremeyen, bağlanamayan tavrı, iyi ya da kötü hiçbir şeyi unutmayan Akrep için sıkıntı yaratır. Akrep birleşen enerjileri temsil eden bir burçtur. Oysa İkizler’in hiç de böyle bir derdi yoktur. O gününü gün etmek, ilgisini çeken kişi ve konuların peşinde, sosyal bir kelebek gibi oradan oraya konmak ister. Sahip olmacı ve kıskanç bir tutumu olan Akrep’e İkizler’in rahat ve flörte açık genel tavrı zedeleyici gelir. Buna karşın, İkizler’deki şeytan tüyü nedeniyle çeşitli manipülasyon, taktik ve stratejilerle zodyağın sempatik insanını hayatına çekmeye çalışmaktan kendini alıkoyamaz.

AKREP İLE YENGEÇ:
İki su grubu insanı. Duyarlı, derin, etkileyici,tutkulu ve romantik. Doğaları birbirine benzemekle birlikte, temel bazı özellikleri farklıdır. Balık daha şefkatli ve kabulleniciyken, Akrep insanı daha yoğun, kimi zaman sert ve acımasız, kendi bildiği gibi yapılmasında ısrar eden, takıntılı düşüncelere sahip biridir. Yumuşak ve sevgi dolu Balık insanını müthiş karizmasıyla kolaylıkla manyetizması altına alabilir. Aralarındaki duygusal bağ kimi zaman aşırı yoğun olabilir. Kıskançlık ve kontrolcülük işin içine girdiği zaman, Yengeç kendisini savunmasız ve incinmiş hissedip iç dünyasına çekilebilir. Akrep insanının hem karşısındakiyle bir olma hem de bundan aşırı derecede korkması söz konusudur. O nedenle açılıp duygularını ifade etmekte zorlanırken, Yengeç’e kendisini ilişkide güvensiz hissettirebilir.

AKREP İLE ASLAN:
Biri coşkun, yaratıcı, kendine güvenli ateş, diğeri ise gizemli, derin ve yoğun bir su insanı olan Akrep bir araya gelirse olanlar olur! İkisinin de karizmaları oldukça güçlüdür. İkisi de güçlerini göstermek isterler. İkisi de sabit niteliklidir, dolayısıyla değişime dirençli, esnek değildir. Üstelik inatçıdır. Akrep insanı derin saplantılı tutkularla Aslan’ın ışığına doğru çekilir. Aslan da Akrep’in üstü örtülü ve karşı konmaz manyetizmasına kapılıp gider. Aslan adeta sahnede olmak, parlamak, dikkat çekmek için dünyaya gelmiş, kendini ifade etmek, içindekileri öylece ortaya koymak durumunda olan biridir. Onun bu içten ve açık, sıcak var oluşu, yakıcı duygulara sahip olan kıskanç ve sahiplenici Akrep’e zaman zaman dayanılmaz gelebilir. Zihnini adeta bir dedektif gibi kullanarak sürekli Aslan’ın kiminle ne zaman ne yaptığına yorup hem kendisini hem de ilişkiyi yorabilir.

AKREP İLE BAŞAK:
Bir toprak insanı olarak bugün-buradayla ve maddi dünyada bir şeyler yapmakla meşgul olan Başak, Akrep’in kendisini canlandıracağını, güçlendireceğini, birlikte verimli ve üretken bir şekilde hayatın içerisinde yer alabileceklerini düşünebilir. Akrepler bir hayli keskin kişiliğe sahip, nüfuz edici, dönüştürücü insanlardır. Herkes gibi Başaklar da Akrep’in bu özelliğinden nasibini alarak birlikteyken değişir, dönüşürler. Zaten Başak’ın arzusu kendisini mükemmelleştirecek şekilde değiştirmektir. Bunu Akrep ile yaşayacağı derin ve yoğun ilişkide başarabilir. Başak insanı ne kadar alçakgönüllü ise, Akrep insanı da o kadar gücü ve kontrolü elinde tutmak isteyen ve bunu karşı tarafa hissettiren bir özelliğe sahiptir. Titiz ve müşkülpesent Başak insanı, Akrep’in sürekli sorgulayan, kurcalayan, hiçbir şeyi hafife almayan tarzından rahatsız olabilirken, Akrep de Başak’ın vesveselerinden, herşeyi didikleyip söylenmesinden huzursuz olabilir. Bütün bunlara karşın yine de birbirlerini dengeleyebilir, uyumu sağlayabilirler.

AKREP İLE TERAZİ:
Zarif, kibar, işbirliğine ve uzlaşmaya yatkın, fikir alışverişini seven bir hava burcu olan Terazi; yoğun, derin ve tutkulu Akrep insanına doğru adeta mıknatıs gibi çekilir. Çünkü sosyal yönleri güçlü olan Terazi’de yoğun duygular yoktur. Bunu Akrep insanıyla kolaylıkla bertaraf edebilir. Dışarıdan sakin gözükebilmesine karşın, Akrep insanının içinde adeta kaynayan bir volkan vardır. Aklına taktığı kişiyi yavaş yavaş içine, en derinlere çeker. Bir ilişki içerisinde olmak ve paylaşmak ihtiyacı öncelikli olan Terazi; Akrep’in bütünleşme, maddi ve manevi anlamda kaynaşma, bir potada erime gibi arzularına cevap verebilir. Terazi öncü bir burçtur, dolayısıyla aktiftir ve bir şeyleri başlatabilme, belirli bir yöne doğru hareket edebilme kapasitesine sahiptir. Akrep ise sabit nitelikli bir burçtur. Dolayısıyla, değişen koşullara uyum sağlamakta zorlanır. Hatta kendisi değişmek yerine etrafındakileri değiştirmeye çalışır. Zaman zaman bu konuda zorlayıcı bile olur! Akrep Terazi’den bir sonra gelen burçtur. İlişki süreci Terazi’de başlayıp Akrep’te birleşen enerjilerle devam eder. Doyurucu bir ilişki yaşayabilmeleri için, Terazi’nin yüzeysel bir uyum ve görüntüye takılmaması ve Akrep insanının da önce kendisini iyi tanıyıp kötücül diye gördüğü yönlerini de benimseyip kabullenerek önce kendisiyle bütünleşmesi gerekir. Aksi taktirde Terazi’de beğenmediği hiçbir yöne de kabul gösteremez. Uzlaşmacı Terazi insanı, Akrep’in sabit fikirliliği ve herşeyi kontrol altına almak istemesi karşısında bunalabilir.

AKREP İLE YAY :
Su gruplarından Akrep ile ateş burçlarından Yay birlikte vasat bir beraberliği yaratırlar. Akrep duygusal olarak muazzam bir güce ve derinliğe sahipken, Yay Akrep’e oranla herşeyi daha dürtüsel ve heyecanlı bir şekilde yaşayan bir yapıdadır. Akrep sabit nitelikli bir burçtur. Olumsuz kullanımıyla kuşkucu, sabit fikirli ve takıntılı, kendi düşüncelerini empoze eden biri olabilir. Oysa Yay insanı değişkendir, esnektir. Yani durum ve koşullara adapte olabilir. Öte yandan Akrep derin ve yoğun bağlılığı temsil ederken, diğeri özgürlüğü, maceraperestliği ve yeni ufuklar keşfetmeyi, bu uğurda her zaman meraklı bir öğrenci olabilmeyi getirir. Akrep’in kontrolcülüğü kendisini tuzağa düşürülmüş, prangalara vurulmuş gibi hissettirebilir. Öte yandan Yay insanında da kendi doğrusunu dayatmak, en doğruyu kendisinin bildiğini düşünmek gibi gölge yönler ortaya çıkabilir. Bu durumda birbirleriyle düşünsel platformda bile güç savaşları yaşamaları kaçınılmazdır.

AKREP İLE OĞLAK:
Keskin ve nüfuz edici, karizmatik Akrep ile ciddi, mesafeli ve güvenilir Oğlak, elementler açısından bakıldığında uyumlu bir yapıda gözükürler. Su burçları duyguları ile temas halindedirler  ve içlerinde en yoğun ve keskin olanı Akrep’tir. Derin saplantılı arzu ve tutkuların yanı sıra, ağır duygusal tepkileri de temsil eder. Su doğası gereği şekilsizdir, katı değildir. Bu anlamda maddeyi temsil eden Oğlak ile birbirlerini güzel dengelerler. Su, toprağın verimli olabilmesi için gereken malzemeyi verir. Canlandırır ve yeşertir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, aşırı duygusal yoğunluğun, yani bol suyun toprağı çürütüp çamurlaştırabilecek olmasının da imkan dahilinde olmasıdır. Her iki insanın da benzer özellikleri vardır. Akrep de Oğlak da dayanıklı, iradeli  ve kararlıdır. Oğlak otoriteyi temsil eder. Akrep insanının da gücü ve kontrolü elinde tutmak isteyen bir yönü vardır. Bu durumda kimin birlikteliğin dümeninde olacağı konusunda otorite savaşları da yaşanabilir. Ancak güç delisi olan Akrep insanı, ilişkilerde kendisine sınır koyabilen, onun oyuncağı olmayacak kişilere özlem duyduğundan Oğlak insanı onun için biçilmiş kaftandır!

AKREP İLE KOVA:
Derin içgörü sahibi, yoğun duygulara sahip bir su insanı olan Akrep, hava gruplarından entelektüel, soğukkanlı ve mesafeli Kova ile ilişkisinde biraz zorlanır. Kova mesafeli ve daha çok dostça tavrıyla beraberlik olasılığına bile çok temkinli yaklaşır. Üzerinde uzun uzun düşünür. Yıllar süren çok yakın ilişkilerinde bile belirli bir mesafeyi, yabancılığı hissetmek söz konusudur. Akrep ise tutkuyla seven ve sevdiğiyle bir olmak, birlikte maddi manevi kaynaklarını birleştirerek, bir potada erimek, dönüşmek, dönüştürmek  ihtiyacındadır. Cinsel yönden oldukça güçlü, çekici olan Akrep insanına Kova bu anlamda da soğuk gelebilir. Kova’nın daha çok dostça ve ahbapça bir yaklaşımı vardır.  Akrep onunla tıpkı zeytinyağı ile su gibi birlikte ama birbirlerine karışmadan, nüfuz etmeden yaşamayı göze alabilirse, bu birliktelik yürür.

AKREP İLE BALIK:
Her ikisi de sezgileri ve duygusallığı çok gelişmiş, iki duyarlı su insanı beraberliklerinde birbirlerini dengeleyebilirler. Akrepler gerçeğin peşinde olan katı tavırlarıyla adeta doğruyla öldürürler! Oysa Balık, Akrep insanına göre yumuşaktır ve merhametlidir. Zaman zaman bu yüzden sınırsızca kendini özverili bir şekilde paspas edebilir. Kendi kendini iyi şeyler olacağına inandırarak kendini kandırır ve kandırılır. Akrep ise her şeye kuşkuyla yaklaşır. Kinci ve yıkıcı yönleri güçlüdür. Balık insanı Akrep ile karşılaştığında onun karizmasından adeta büyülenerek kendisini birden ilişkinin içerisinde buluverir. Hayalciliği, görev ve sorumlulukları partnerine yüklemeye yatkın tavrı ve kararsızlığı ile sabit ve eğilip bükülmeyen Akrep insanını çıldırtmadığı sürece, bu ilişki gayet güzel yürür.

ASTROLOJİ BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.