Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Yazı Boyutu:

KOÇ BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

KOÇ BURCUNUN DİĞER BURÇLARLA UYUMU

“İlişkiler ve burç uyumları” ile ilgili çalışmamı bu haftadan itibaren sizlerle bu sütunlarda paylaşmak istiyorum.


Bir kişi bir şekilde hayatımıza giriyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Bu, kendimizle ilgili anlamamız gereken bir yönümüzü fark etmek olabileceği gibi,  bizi duygusal anlamda olgunlaştırıp büyütecek bir deneyime taşımak da olabilir.

Kişilerarası uyumu incelerken salt iki güneş burcunun özelliklerine bakmak yetersiz bir yaklaşım olur. Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için, kişilerin doğum yeri, doğum saati ve tarihlerine göre kişisel doğum haritaları (horoskop) çıkarılmalı ve her harita önce bir bütün olarak analiz edilmelidir. Bunun için de bu alanda uzmanlaşmış bir profesyonel astrologtan yardım almak gerekir. Salt elementler açısından değil, nitelikler, gezegen dağılımları ve birbirlerine yaptıkları açılar  da “sinastri” denilen bir  yöntemle tek tek dikkatle karşılaştırılmalıdır. Ardından “Kompozit” adı verilen, bizzat ilişkinin haritası çıkarılmalıdır. Aşağıda verilmiş olan temel bilgileri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

KOÇ İLE KOÇ:
Her ikisi de girişimci, dışa dönük, aktif, enerjik, “Önce ben ve benim isteklerim” diyen, öncü bir ruha sahip olan iki insanın birarada olmasının yaratacağı büyük enerji patlamasını düşünebiliyor musunuz? Birbirlerini çok iyi anlayabilecekleri gibi, çok benzer olmaları sorun olabilir. Çünkü her ikisi de egoist, zaman zaman dışarıdan kaba diye nitelendirilebilecek şekilde düşüncesiz, dikbaşlı, inatçı, keyfi ve sabırsızdır.  Aklına koyduklarını kendi başlarına yapmak, bildikleri gibi dürtüsel, spontan yaşamak isterler. “Biz” olmak konusunda zorlanan bu iki insanın beraberliklerinde dengeyi bulmaya çalışmaları gerekir.

KOÇ İLE BOĞA:
Koç bu dünyaya bir şeyler başlatmaya gelmiş bir insanken, Boğa başlatılan işleri sağlamlaştırmak ve dayanıklı kılmak durumunda olandır. Koç ne kadar hareketli, sabırsız ve ele avuca sığmazsa, Boğa da o kadar sakin, huzurlu, uzun uzun düşünmeden hiçbir işe kalkışmayan, azimli ve kararlı bir yapıdadır. Eril ve dişil enerjinin birleşmesinin güçlü bir çekim yaratacağı söylenebilir. Ancak, ilişkinin yürüyebilmesi için, Boğa insanının, Koç insanının tepkiselliğine ve artniyetsiz hatalarına karşı  anlayışlı yaklaşması gerekebilir. Öte yandan, ödün veren tarafın hep kendisi olması Boğalar’da gizli bir öfke yaratabilir. Aşina ve kalıcı şeyleri seven Boğa insanı düzeninin ve konforunun bozulmasından çok rahatsız olur. Esnemekte ve değişen koşullara uyum sağlamakta zorlanır. Koç insanı ise bu kadar hareketsizlikte ve hep aynı giden rutinde yaşamaktan bunalır. O hareketi, cesurca, inisiyatifli bir şekilde öne atılmayı sever. Ancak, koşturup yorulduktan sonra yanında huzuru bulabileği sakin ve anlayışlı bir partner de arar. Boğa insanı bu anlamda Koç insanına hitap edebilir.

KOÇ İLE İKİZLER:
Ateş ve hava grubu biraraya geldiklerinde birbirlerini çok iyi ateşleyebilirler. Girgin, hevesli ve canlı Koç insanının, konuşkan, entelektüel, meraklı İkizler  ile birlikte olmaktan keyif alacağı söylenebilir. Koç’un canlı ve enerjik hali, neşeli ve tasasız, sevimli İkizler insanının ilgisini ayakta tutabilir. Koçlar burçlar kuşağının (Zodyak) ilk misafiridirler. Dolayısıyla “bebek”tirler. İkizler ise “hiç büyümeyen çocuk” olarak nitelendirilirler. Dolayısıyla iki yerinde duramayan, enerjik ve muzip insan hayata bakış tarzları ve benzer enerjileriyle olumlu, dinamik bir portre çizerler. Her ikisi de duygusal derinlik yaşamaktan hoşlanmazlar ve özellikle İkizler insanı hemen dikkatini başka başka konulara yönelterek duygusallaşmaktan kendisini alıkoyar. Mevcut ilişkisinde doyum sağlasa da aklı her zaman için diğer insanlarla kurabileceği olası ilişkilerdedir. Koç insanı zaten kendi projeleri ve hayatı ile çok meşgul olduğu için bunlara aldırış etmezse sorun olmaz.

KOÇ İLE YENGEÇ:
Kendi projeleri ve istekleri ile bir hayli meşgul olan Koç insanı ile başkalarına yardım etmek, insanları yedirmek, içirmek, doyurmak, korumak ile ilgili “kozmik anne” Yengeçler’in oluşturduğu sinerji oldukça ilginçtir. Biri ateş, diğeri su grubundan olmalarına karşın, her ikisi de öncü nitelikli iki burçtur. Dolayısıyla her iki insane da bir şeyleri başlatabilecek güce ve motivasyona sahiptirler. Ancak Yengeçler derinlikleri, duygusallıkları ve bağlanma eğilimleri nedeniyle bir hayli farklı bir görüntü verirler. Hassas ve alıngan Yengeç insanı, Koç’un düşüncesizce yaptığı bazı hareketleri kabalık olarak görerek içerleyip kabuğuna çekilerek küsebilir. Koç herşeye kendi penceresinden bakarken, Yengeç insanı olayları sübjektif bir şekilde kendi görmek istediği şekilde görme eğilimdedir. Koçlar ne kadar özgürlüğüne düşkünse, Yengeçler de o kadar bağlanmaya eğilimlidir. Yengeç, Koç insanının duygusal inceliklerle uğraşmayan haline ve benmerkezciliğinden alınmamayı becerebilirse, ilişki yürür. Koç ise, Yengeç’in aşırı duygusallığında boğulabilir. Dengeyi bulamadıkları taktirde bir hayli zorlanabilirler.

KOÇ İLE ASLAN:
Her ikisi de ateş grubundan olan Koç ile Aslan, pek çok astroloji kitabında rastlanabilecek bir söylemle “ideal çift” olarak gösterilirler. Her ikisinde de liderlik özelliği mevcuttur. Aslan doğuştan lider ruhlu olmasına ve her girdiği ortamda doğal bir şekilde parlamasına, dikkat çekmesine karşın; Koç sadece kendinden sonra gelenlere yol açacak nitelikte bir liderlik potansiyeline sahiptir. Daha önce denenmişleri deneyip yeni bir şeyleri başlatmak, öncülük yapmak hevesindedir. Biri benmerkezci, diğeri egosu bir hayli şişik olan iki lider ruh güçlü bir sinerji oluşturur. Ancak bu durumun ilişkide kimin lider olacağı konusunda bir çatışma yaratabileceğini de gözönüne almak gerekir. Aslan’ın önemsenme ve gösteriş eğilimine Koç insanı kayıtsız kalmadığı sürece işler yolunda gidebilir. Öte yandan, Aslan’ın yakın ilişkilerde bağımsız davranma ihtiyacını partnerine yansıtarak ona da bu konuda özgürlük tanıması,  özgürlüğüne düşkün Koç insanına cazip gelebilir.  

KOÇ İLE BAŞAK:
Taşkın, kendine odaklı, güvenli Koç insanı ile toprak gruplarından sakin, alçakgönüllü ve seçici Başak’ın ilişkide zorlanabilecekleri akla gelse de birbirlerini dengeleyebilirler. Ancak, aklına estiği gibi yaşamak isteyen ve spontan davranmaya yatkın Koçlar; programlı, pratik, detaycı ve kusursuzluk peşindeki Başakla’ı bir miktar zorlayabilir. Aklı başında, ölçülü biçili ve ayıntılara takık tavırlarıyla, vurdumduymaz ve rahat olan Koçlar’ın sinirini bozabilirler. Üstelik Başak insanının herşey istediği gibi gitmediği zaman küsme eğilimi vardır.  Bu özellikleri ile ilişkide eleştiren, hatta söylenen taraf olabilirler. Koç’un ise bunlarla uğraşacak ne vakti ne de hali olabilir.

KOÇ İLE TERAZİ:
Bir aksın iki ucu olan Koç ile Terazi burcu birbirlerinin enerjilerine yabancı değildirler. Zira karşıt burçlar olarak biri diğerinin özelliklerini içinde taşır. Koç ne kadar “benmerkezci” ve “dobra” ise, Terazi o kadar “Biz” bilinciyle hareket eden, nazik, uzlaşmaya ve işbirliğine açık, barışçıl biridir. Koç’un uyum sağlamak adına kendi isteklerini dolaylı yoldan dayatması veya Terazi’nin barışı korumak için aşırı anlayışlı, sahte bir tatlılık, sabır ve uysallıkla yüzeysel kalması ilişkinin olumsuz tarflarındandır.  Her iki burç insanının da varoluş nedenlerinin dışına çıkmadan bu birliktelikte kendi olma özelliklerini koruyabilmeleri gerekir. Hemen kararlar alıp harekete geçmeye hazır Koç insanının, hangi kararın daha doğru ve adil olacağını düşündüğü için bir süre kararsız kalabilen Terazi’yi beklemeye tahammülü olmayabilir! Tüm bu özelliklere karşın, temelde ateş ve hava grupları birbirlerini dengeleyebilecek enerjiye sahiptirler. O nedenle uyumlu bir beraberlik kurma potansiyeline sahip oldukları söylenebilir. 


KOÇ İLE AKREP:
Biri ateş diğeri su gruplarından olan iki burç da Mars tarafından yönetiliyor olmalarına karşın, birbirlerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptirler. Koç’un cesurca ve hevesle kendini ortaya koyma dürtüsü, ele avuca sığmayan, agresif ve dağınık enerjisiyle Akrep’in yoğunluğu ve derinliği birbirini dengeleyemeyebilir. Akrep birleşen enerjiler, bütünleşme ve kaynaşma talep ederken, Koçlar sürekli yeni projeler, yeni başlangıçlar yapmanın, kendi  isteklerini gerçekleştirmenin peşindedir. Koç insanı samimi ve açık olduğu için gizli kapaklı işler çevirmez. Akrep insanının ise her zaman için karşı taraftan kuşkulanan ve ne yaptığını araştıran bir tarafı vardır. Bununla birlikte kendileriyle ilgili mutlaka gizemli, bilinmedik bir taraf bırakırlar! Bu tavırlarıyla da her yaptığı ortada olan Koç’un sinirini bozarlar. Bu birliktelikte doyurucu bir ilişki sağlanabilmesi için her iki tarafın da ödünler vermesi gerekebilir.

KOÇ İLE YAY:
Ateş ile ateş yanyana yine. Neşeli, hevesli, iyimser Yay insanı, Zodyak’ın ilk konuğu olan Koçlar’a çok cazip gelir. Her ikisi de maceracı ruha sahip olduğu için, birlikte dünyayı tanımak, spontan kararlarla yolculuklara çıkıp dünyayı keşfetmek isterler. Çok benzeyen enerjilere sahip olmaları uyumu  kolaylaştırır. Ancak Yay’ın prensiplerinde esnememesi, önyargılı ve ısrarcı olması; Koç’un ise bildiği gibi pervasızca davranmak istemesi ve bu konuda dayatması zaman zaman sorun çıkartabilir. Yay insanının  başkalarının işlerine burnunu sokan, herşeyi en iyi bildiğini iddia eden, kendini üstün gören bir tavrı vardır. Bu yönüyle hiçbir eleştiriyi kaldıramaz ama kendi hayatının senaryosunu yazmak durumunda olan Koç’a ne yapması gerektiğini söyleyip durdukça ortam gerilebilir. Her iki burç insanı da ilişkide özgürlükçü yanlarını yitirmek istemezler ve kolay kolay uzun vadeli bir ilişkiye girmezler. Ancak anlaşma zemini yakalayıp birlikte oldukları sürece keyifli vakit geçirecekleri açıktır.   

KOÇ İLE OĞLAK:

Koç’un yerinde duramayan hali, içten ve spontan tavırları, soğukkanlı ve mesafeli, ciddi Oğlaklar’ı gerebilir. Koç ne kadar tepkisel ve an’da yaşayan ise Oğlak bir o kadar tedbirli ve dikkatlidir. Koç insanı yeni başlangıçlar yapabilme özelliğine sahiptir. Ancak bıkıp sıkılma huyu olduğu için, başladığı işlerin sonunu getirmede sorun yaşar. Oğlak insanı ise tam tersi hedefe odaklıdır ve bu uğurda adım adım, azimle, inatla ilerler. Koç ne kadar sabırsızsa, Oğlak o kadar sabırlıdır. Bu bağlamda birliktelikleri biraz zor olsa da, sonuç olarak her ikisi de öncü nitelikli, ateş ve toprak elementine sahip olan iki burç olarak birbirlerini dengeleme özelliğine sahiptirler. 

KOÇ İLE KOVA:
Aktif ve hevesli ateş burçlarından Koç ile hava gruplarından Kova, bir ilişkide birbirlerini motive edecek güce sahiptirler. Her ikisi de özgürlüğüne düşkün, bağlantısız ve bağımsız davranabilen insanlardır. Koç insanı tez canlı, aktif ve direkken; Kova insanı temkinli hali ve hem yakın hem de mesafeli duruşuyla çok da içten bir portre çizmez. Bir ilişkiye uzun uzun düşünüp tartmadan girmek istemeyen Kovalar’a, istiyorsa “hemen ve şimdi” ilişkiye başlayabilen Koç insanı fazla atak ve gözü kara gelir. Koç’un girişimciliği ve sabırsızlığı sabit bir burç olan Kova’da direnç yaratmazsa birlikte ne bağlı ne kopuk, değişik ve kendilerine özgü bir sistem kurabilirler.

KOÇ İLE BALIK:
Enerjik ve direkt Koç insanı ile su gruplarından hayal gücü ve sezgileri güçlü Balıklar biraraya geldiklerinde uyumlu olmakta bir miktar zorlanabilirler. Balık insanının duyarlı ama bir hayli değişken, kararsız ve etkilenebilir yapısı Koç insanına ağır gelebilir. İlişkide sorunlar yaşandığında çözmek yerine geri çekilip kendine eziyet etmesi, kaçış ve bağımlılık özellikleri Koç insanını yorararken, Koç’un vurdumduymaz ve ilgisiz tavırları Balıklar’ı incitebilir. Balık insanının aşırı duyarlı tabiatı sonucu duygusal salınımlar yaşaması ve karar verme güçlükleri Koçlar’ın heves ve enerjilerini söndürüp, onları edilgenleştirebilir.

 

ASTROLOJİ BÖLÜMÜNÜN DİĞER KONULARI

Copyright 2007-2020 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.