Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
ÇOCUKLARDA ZEKANIN GELİŞİMİ
Eğitimci-Yazar  NURAN KANSU
Yazı Boyutu:
Duygusal zekanın hayatımıza etkisi

Duygular, hayatımızın her alanında etkilidir. Sağlığımız, öğrenebilmemiz, davranışlarımız ve ilişkilerimiz duygularımızla çok yakından ilişkilidir.

Duygusal Zekanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi:
Okulda başarısız olan öğrencilerin hemen hemen hepsinin bir ya da birden fazla duygusal zeka becerisinden yoksun olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar, kazanılan duygusal zeka becerilerinin, öğrencilerin sadece akademik başarısına değil, aynı zamanda öğretmenlere de yararlı olduğunu göstermektedir. Duygusal becerileri gelişmiş öğrenciler daha az davranış bozukluğu gösterir ve daha az disiplin cezası alırlar, böylece öğretmenler sınıflarda bu problemlerle uğraşmak yerine ders saatlerini daha verimli kullanabilirler. Duygusal zeka becerileri gelişmiş çocuklar, okul içinde ve dışında sürekli artan bir öğrenme ve deneyim kazanma isteği içindedirler. Heyecan, merak, gurur duyma gibi olumlu hisler motivasyonu arttıran temel unsurlardır. Azimli olmak insanların amaçlarına ulaşmasını sağlar.
    
Duygusal Zekanın Davranış Üzerindeki Etkisi:
Toplumda ve okullarda şiddet ve düzen bozukluğu gittikçe artış göstermektedir. Öğrencilerin sınıf içindeki dersi bölücü tutum ve davranışları, kurallara uymamaları, verilen yönergeleri takip edememeleri, sınıf yönetimini etkileyen ve zorlaştıran başlıca önemli nedenlerden biridir.   Öğretmenlerin bu problemlere derslerden daha çok zaman ayırmaları hem kendilerine hem de sınıflarına zarar vermekte, kısaca eğitimi aksatmaktadır.  İstenen öğrenci davranışlarını oluşturmak ve kalıcı olmasını sağlamak için, kendini bilme, doğru karar alabilme, kendine güven duyma ve stresle başa çıkmak gibi duygusal becerilerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Duygusal Zekanın İlişkiler Üzerindeki Etkisi:
Sosyal ilişkilerde başarılı olan insanlar (çocuklar, gençler ve yetişkinler) başkalarını anlamakta başarılıdırlar. Sosyal becerileri gelişmiş bireyler başkalarının sözlü ya da sözsüz mesajlarını algılayabilir, insanlar arasındaki davranışların birbirlerini etkilediğinin farkına varırlar. Kendi davranış ve hareketlerinin sorumluluğunu üstlenir, dürüst ve iyi ilişkiler içinde olurlar.

Duygularını ifade edemeyen, kendilerini anlatamayan bireyler kendilerini engellenmiş hisseder ve sık sık hayal kırıklıkları yaşarlar. Çevrelerinde olup bitenlerin farkına varamazlar. Bu tip insanlar (çocuk, yetişkin, genç), çevreleri tarafindan garip karşılanır ve etraflarındaki insanların rahatsız olmasına sebep olurlar. Sosyal becerilere sahip olmayan bireyler başkalarının bakışlarını ya da söylediklerini kolaylıkla yanlış yorumlar ve uygunsuz tepkiler verirler. Kendi içinde bulundukları kuşku ve belirsizliği ifade edememek, başkalarının niyetlerini ve isteklerini anlayamamak, onların bu şekilde davranmalarına yol açar. Empatiden yoksundurlar ve çoğu zaman kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini bilmezler.

NOT: Bir önceki yazımda, duygusal zekanın sağlığımıza olan etkisini bulabilirsiniz.


Copyright 2007-2019 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.