Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
Türkiye'nin en iyi ebeveyn sitesi
ÇOCUK SAĞLIĞI
Prof. Dr.  NURAN GÜRSES
Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Yazı Boyutu:
Hepatit E

Hepatit karaciğerin herhangi bir nedenle oluşan iltihabı reaksiyonudur. Hepatitleri oluşturan en önemli neden virüslerdir. Günümüzde hepatit A, B, C virüslerinin oluşturduğu klinik tablolar kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Buna karşın hepatit E konusunda bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Bu yazımızda hepatit E virüsünün oluşturduğu klinik tabloya değinilecektir.

Son yıllarda tanımlanan bu virüsle birlikte hastalığın ne denli yaygın olduğu anlaşılmıştır. Hepatit E virüsü bir RNA virüsü olup tanımlanması ile birlikte toplumun oldukça yüksek oranda bu virüsle karşılaştığı öğrenilmiştir. Çoğu zaman hepatit E vakaları başka hastalıklarla karışmakta veya tanı alamamaktadır.

Hepatit  E
• En sık 15-40 yaşlarında görülür.
• Hastalık dışkı ve dışkı ile kirlenmiş su ve çevreden bulaşır. Kan yoluyla geçebilir.
• Kuluçka dönemi ortalama 6 haftadır.
• Hastalık 2 şekilde seyreder
   - Büyük salgınlar
   - Tek tek olgular

Gelişmekte olan toplumlarda salgınlar şeklinde seyreder.
Gelişmiş toplumlarda ise sınırlı sayıda insanı etkilemektedir.

Hindistan, Çin ve Güney Amerika ve Afrikadaki salgınlarda binlerce kişi hastalanmış ve vakaların %4-5 kaybedilmiştir. Hastalık çocuklarda orta derecede seyretmektedir. Özellikle  gebeliğin 3 trimestrinde ölüm oranı %10-25 arasında değişmektedir. Salgınların olduğu bölgelerde gebelerde enfeksiyon fulminan (hızla kötüleşen) hepatit şeklinde görülmektedir. Enfekte gebelerde erken membran rüpturü ve prematürelik gibi doğumsal komplikasyon önemlidir.

Gebelikte enfeksiyon anneden bebeğe geçmekte midir. Sorusunun yanıtı evet ‘dir. Geçişin  olduğunu gösteren vakalar bildirilmiştir. Gebelikte hepatit E enfeksiyonun neden ciddi seyrettiği bilinmemektedir.

Gelişmekte olan ülkeler içinde yer alan ülkemizde hepatit E enfeksiyonun çoğu kez tanı alamadığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar bölgesel olmakta ve veriler bölgelere göre değişmektedir. İstanbul da 5-50 yaş da hepatit E geçirme oranı %15.8 olarak bulunmuştur. Bu oran yaşla birlikte artmaktadır. Güneydoğu illerimizde bu oranın daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır.

Hepatit E ‘nin başlıca bulguları;
• Sarılık
• Ateş
• Karaciğer, dalakta büyümedir.

Hastalığın başlangıcında halsizlik ve iştahsızlık vardır. Kaşıntı görülür. Kuluçka süresi 15-65  gün ortalama 40 gündür.
Bulaşıcılık  süresi sarılıktan önceki 1 hafta ve sarılıktan sonraki 1 aydır.
Kronik enfeksiyon nadir görülür. Kendi kendini  sınırlıyan bir hastalıktır. 2 yaşından küçük çocuklar ve gebelerde ölüm oranı yüksektir. Fulminan vakalarda antiviral tedavi ve transplantasyon önerilmektedir.
Hepatit E aşısı Çin'de uygulanmaktadır.
Hepatit E enfeksiyonundan sonra 2 tip koruyucu maddeler (antikorlar) oluşur. Anti HEV lg  M 4-6 ay pozitif iken, Anti HEV lg G pozitifliği 12 yıl  devam eder. Özetle Hepatit E enfeksiyonu geçirilmesi yaşam boyu bağışıklık sağlamaz. Bu durumda tekrarlayan hepatit E enfeksiyonu söz konusudur.
Sarılık şikayeti  ile başvuran hastalarda diğer viral hepatit nedenlerinin yanı sıra hepatit E’nin düşünülmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler;
•    Sarılık
•    Karaciğer Dalakta büyüme
•    Viral hepatitler
•    Hepatit E


Copyright 2007-2018 ® NETATÖLYE - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz alıntı yapılamaz.